Què és la T.A.E. d'una operació?

La T.A.E. (Taxa Anual Equivalent o Taxa Anual Efectiva) és un indicador en tant per cent anual, que indica el cost d'un préstec, ja que inclou l'interès i les despeses i les comissions.

Què és el T.I.N. ?

El T.I.N. (tipus d'interès nominal) és el percentatge fix que es pacta com a concepte de pagament pels diners prestats. No inclou les despeses ni les comissions i no ha de ser anual, ja que es refereix al període total del préstec.

Què és SEPA?

SEPA són sigles en anglès de Zona Única de Pagaments en Euros (Single Euro Payment Area), iniciativa comunitària que iguala la manera de fer transferències i pagaments en euros en 34 països que operen amb la moneda euro: els 28 que formen la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco i San Marino. L'IBAN és el codi d'identificació únic que permet fer operacions en qualsevol país de la zona SEPA.

Què és el mandat SEPA?

El mandat o ordre de domiciliació és un document privat entre creditor i deutor, mitjançant el qual el deutor autoritza i consent tant al creditor a iniciar els cobraments al compte indicat, com al deutor a complir aquestes ordres. El creditor, per tant, ha d'haver formalitzat el mandat previ a l'emissió de càrrecs.

Què és la INE?

La INE (Informació Normalitzada Europea) sobre crèdits al consum és un formulari en el qual es detallen les característiques principals del crèdit a contractar i que es proporciona abans de la signatura del contracte.

Per què em demanen informació en sol·licitar la targeta o contractar un producte?

Com a entitat financera estem obligats a disposar d'una còpia digitalitzada de determinats documents per poder verificar la identitat i l’activitat econòmica o professional, segons la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals, l'incompliment ens obligaria a cancel·lar la targeta.

Per això, necessitem la teva col·laboració per a l'obtenció de la documentació requerida:

 • Document identificatiu (DNI o NIE).
 • FIC (Fitxa d'Informació Complementària), document que ha de ser emplenat i signat pel client on es recullen les manifestacions relatives a l’activitat econòmica.
 • Document que acrediti l'activitat econòmica o professional. Segons el tipus de client o d’activitat, s’haurà de lliurar un o altre dels esmentats a continuació:
  • Treballadors per compte d'altri: nòmina o subsidi de l'atur actual, certificat de relació laboral emès per l'empresari, o contracte laboral vigent o vida laboral.
  • Pensionistes: Pensió o certificat d'havers.
  • Treballadors per compte propi: últim rebut de la Seguretat Social a règim d’autònoms, últim rebut del col·legi professional, llicència fiscal o pagament liquidació de l'IVA o retencions de l’IRPF del trimestre anterior o vida laboral. Declaració de l'IRPF de l'últim exercici, contracte laboral vigent.
  • Rendista o sense activitat: acreditació de l'origen dels fons (herència, lloguers, document notarial o similar).

Ens podràs enviar la documentació per correu electrònic a documentacionfeci@elcorteingles.es, o lliurar-la presencialment al Servei d'Atenció al Client dels centres comercials.

Fer una consulta

Si no has trobat la resposta a les teves preguntes en els temes d'ajuda, fes la consulta i et respondrem al més aviat possible.

Contacta amb nosaltres

Si necessites ajuda personalitzada, pots trucar al telèfon de Servei d'Atenció al Client.

913 779 779

També pots contactar amb nosaltres per correu electrònic

webfinanciera@elcorteingles.es