Financiera El Corte Inglés es va constituir el 27 de novembre de 1995, sota la denominació social de Financiera El Corte Inglés, Entidad de Financiación, S.A., i figura inscrita en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito del Banco de España amb el número de codificació 8.805.

La Sociedad Financiera El Corte Inglés, S.A., va iniciar les activitats el dia 1 de juny de 1996.

La Junta General d’Accionistes celebrada el 4 de novembre de 1996 va aprovar la transformació de la Societat en establiment financer de crèdit i el canvi de denominació social per l’actual de Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A., així com la modificació de l’objecte social, passant a ser aquest el de l’activitat pròpia d’un establiment financer de crèdit.

Des de l’1 de maig de 1997, la Societat és l’emissora de la targeta de compra d’El Corte Inglés, i s’encarrega, també, de la gestió i administració d’aquestes targetes.

El 27 de febrer de 2014 es va culminar l’acord entre El Corte Inglés i Santander ConsumerFinance, S.A., que va transmetre la primera a la segona el 51% del Capital Social de Financiera El Corte Inglés, i Financiera El Corte Inglés va passar a formar part del Grup Consolidat del Banc Santander.

El 2016 estrena el web www.financieraelcorteingles.es, des del qual tots els clients poden accedir de manera senzilla i des de qualsevol lloc a tots els productes i serveis financers i gaudir de tots els avantatges que ofereix el Comerç Electrònic. Es transforma la manera d’operar gràcies a les funcionalitats que el web ofereix: consulta de moviments de la Targeta actualitzats al moment, ajornament de compres a través del web, contractació de Línies de Crèdit disponibles per agrupar compres i enregistrament de tots els Resums de Compra.

La societat també desenvolupa activitats a Portugal a través de Financeira El Corte Inglés Portugal, SFC, S.A., inscrita en el Registre Comercial de Lisboa amb el número 513755292.

La Targeta de Compra d’El Corte Inglés és la primera Targeta de Crèdit d’Espanya, creada el 1966 i orientada al consum familiar, facilita el seguiment de les compres, a través d’un resum de compres mensual, que n’inclou el detall i, inicialment, els “justificants originals” de les despeses realitzades pel client, amb la signatura manuscrita.

Des del primer dia es ven porta a porta i inclou la famosa “funda de plàstic verd”, que segueix vigent avui dia.

S’incorpora el 1968 la domiciliació bancària, com a fita en el mercat financer.

A partir del 1987 es comença a digitalitzar el Resum de Compres amb l’eliminació dels enviaments per correu dels justificants originals, que se substitueixen per imatges d’aquests mateixos.

El 1993 es consolida l’era digital a El Corte Inglés amb la incorporació de la banda magnètica a les targetes.

La incorporació el 1996 de noves modalitats de pagament ajornat a la targeta: percentatge de saldo disposat i quota fixa mensual, permet oferir als clients amb Targeta de Compra d’El Corte Inglés una segona opció en l’ajornament de les compres.

En l’actualitat, la Targeta de Compra d’El Corte Inglés forma part del dia a dia de més d’11 milions de clients a Espanya, i aquests són el principal actiu del Grup El Corte Inglés.

Gràcies a la fidelitat dels clients, la Targeta de Compra d’El Corte Inglés s’ha convertit en el mitjà de pagament habitual de milions de famílies, dins i fora dels establiments comercials del Grup El Corte Inglés, i és per això que cada dia seguim esforçant-nos en oferir nous avantatges i el millor servei per premiar la confiança dipositada al llarg dels anys.

El 1970 es llança per als titulars de la Targeta de Compra d’El Corte Inglés un nou producte per finançar les compres: la Fórmula Personal de Pagament, orientada al pagament ajornat de béns i serveis adquirits en els establiments comercials del Grup El Corte Inglés.

L’èxit és imminent, avalat per més d’1.000.000 de titulars de la Targeta de Compra d’El Corte Inglés utilitzant aquest producte en la dècada següent del seu llançament. L’ús segueix augmentant progressivament en promocions especials de venda associades a determinats productes que ofereixen avantatges addicionals al client, amb finançament sense interessos o ajornament en el pagament de la compra.

En els últims anys es diversifiquen els productes financers associats a la Targeta de Compra d’El Corte Inglés amb la finalitat d’oferir nous avantatges financers associats: el 2014 es produeix el llançament de la primera Línia de Crèdit, Tornada al Col·legi, que permet agrupar compres en moments concrets pagant-les segons les diferents opcions oferides; el 2015 es llança el Pagament per Quotes A la de 3, que permet el fraccionament de les compres de manera àgil i còmode.

El finançament nou concedit a clients a través de la Fórmula Personal de Pagament, Línia de Crèdit i Pagament per Quotes (FPP, LC i CC) per a l'adquisició de béns i serveis als establiments comercials de les empreses del grup El Corte Inglés, S. A. ha ascendit, durant l'exercici, a 1.673.414 milers d'euros, la qual cosa suposa un increment respecte a l'exercici 2017 d'un 5,48%. El nombre de contractes FPP, LC i CC formalitzats durant l'exercici 2018 ha arribat a la xifra de 2.832.365, sent l'import mitjà finançat per contracte de 591 euros.

S'ha realitzat per primera vegada un pilot anual de comercialització d'un nou producte denominat Préstec Llum Verda la inversió del qual ha ascendit a 147.956 milers d'euros, amb un total de 16.559 contractes formalitzats, arribant a una compra mitjana de 8.935 euros.

La distribució per terminis del finançament nou concedit mitjançant FPP, LC i CC és la següent:

Terminis Milers d’euros %
Fins a 3 mesos 593.397 35,46
Més de 3 mesos, fins a 6 mesos 197.704 11,82
Més de 6 mesos, fins a 12 mesos 680.399 40,66
Més de 12 mesos, fins a 24 mesos 182.605 10,91
Més de 24 mesos 19.309 1,15

De la mateixa manera, la distribució del finançament concedit a clients, en funció de l'empresa del grup El Corte Inglés S.A. que va originar la venda instrumentada en FPP, LC i CC, és la que s'exposa a continuació:

Empreses Milers d’euros %
El Corte Inglés, S.A. 1.338.202 79,96
Viajes El Corte Inglés, S. A. 319.588 19,10
Otras Empresas 15.624 0,94

L'import dels béns i serveis adquirits en l'exercici per clients, mitjançant la utilització de la targeta de crèdit emesa per la Societat, ha ascendit a 4.895.609 milers d'euros, i correspon a la modalitat de Crèdit Rotatiu la quantitat de 252.003 milers d'euros, sent la distribució per empreses la següent:

Empreses Milers d’euros %
El Corte Inglés, S.A. 3.886.908 79,39
Viajes El Corte Inglés, S. A. 175.882 3,59
Supercor, S.A. 162.812 3,33
Eciga 1.144 0,02
Centro de Seguros, Correduría de Seguros, S.A., Grupo de Seguros ECI 65.587 1,34
Telecor 35.076 0,72
Gestión de Puntos de Venta, S.A. 34.764 0,71
Seguros ECI Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A. 75.324 1,54
Sfera Joven, S.A. 26.003 0,53
Otras empresas 432.109 8,83